Podstawowe informacje dotyczące pracy zdalnej – w tym wykorzystania Dysku UO, Moodle oraz Microsoft Teams – znajdują się na stronie Centrum Informatycznego pod adresem Praca zdalna.

Kontakt

dr Daniel Borysowski
dborysowski@uni.opole.pl

Informacje

Zespół Help Desk wspomaga pracowników Wydziału Filologicznego w pracy zdalnej. Pomoc zespołu polega na:

  • odpowiadaniu na bieżące pytania drogą mailową;
  • konsultowaniu problemów podczas spotkań online (zob. zakłdakę Moodle i Teams: konsultacje online);
  • umieszczaniu materiałów instruktażowych w wypadku złożonej natury pytań i zgłaszanych problemów (Materiały instruktażowe);
  • odpowiadaniu na ogólne, często zadawane pytania w formie FAQ (zob. zakładkę FAQ).

Konsutlacje online przeznaczone są wyłącznie dla pracowników UO.

Daniel Borysowski
Czwartek, 08:45–09:30
Link do konsultacji

Już wkrótce…

Jak zarchiwizować zespół?

Archiwizacji dokonujemy z widoku zespołów (ikona Zespoły na lewej pionowej belce) > trybik Więcej opcji (prawy górny róg przy przycisku Dołącz do zespołu lub utwórz nowy) > Zarządzaj zespołami > przy wybranym zespole > Archiwizuj zespół; archiwizacja pozwala na stworzenie aktywnego zespołu o identycznej nazwie.

Jak wygenerować kod zespołu?

Kod zespołu generujemy z poziomu zespołu (czyli na liście zespołów musimy wybrać interesujący nas zespół). Trzy kropeczki przy nazwie zespołu (albo w widoku głównym, albo nad listą kanałów [np. Ogólny]) > Zarządzanie zespołem > Ustawienia (w widoku głównym pod nazwą zespołu) > Kod zespołu > Przycisk Wygeneruj.

Jak wygenerować link do kanału?

Link do kanału generujemy z poziomu kanału (czyli po wybraniu odpowiedniego kanału wewnątrz zespołu; domyślny kanał to Ogólny) > Trzy kropeczki przy przycisku Rozpocznij spotkanie > Pobierz link do kanału > Przycisk Kopiuj.

Czy studenci mogą nagrywać zajęcia?

Prawami do nagrywania zajęć zarządza administrator aplikacji dla danej instytucji, czyli w naszym wypadku Centrum Informatyczne. Z założenia studenci nie powinni mieć praw nagrywania. Podobne wypadki należy zgłaszać do administratora (czyli CI).

Nie działa moja kamera. Co robić?

Ustawienia urządzeń zewnętrznych są dostępne w panelu Ustawienia (do głównych ustawień aplikacji wchodzimy z poziomu ikony Teams na pasku systemowym) > Urządzenia > Kamera. W wypadku ikony przekreślonego aparatu na szarym tle może pomóc wciśnięcie na klawiaturze klawisza F8 (czasami Fn + F8). W nowszych laptopach służy on do aktywowania/deaktywowania kamery.