Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole

tel.: 77 442 05 04,

fax: 77 441 05 05

e-mail: pcpropole@pcpropole.pl

Dowiedz się więcej…