26 kwietnia 2017 r. Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu, pan Tadeusz Chrobak podpisali porozumienie o bezpośredniej współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej.