26 kwietnia 2017 r. Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO oraz Wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Brzegu mgr Iwona Pasierska podpisały porozumienie o współpracy obu placówek. Zakłada ono wielopłaszczyznową wymianę naukową, staże dla studentów, a także specjalne zajęcia dla uczniów z kadrą uniwersytecką. Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z zasobów bibliotecznych naszej uczelni, uczestniczyć w spotkaniach kół naukowych, a szczególnie uzdolnieni wezmą udział we wspólnych projektach badawczych.