Dr Andrzej Drzewiecki z Wydziału Prawa i Administracji informuje, że 15.06.2020 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams odbędzie się ostatnie w tym roku akademickim szkolenie z Ochrony Własności Intelektualnej poprowadzone w języku polskim. Osoby, które nie odbyły takiego szkolenia w czasie V semestru studiów powinny przesłać prowadzącemu swój nr albumu w celu dopisania do kursu w MS Teams (adrzewiecki@uni.opole.pl)

Last Intellectual Property Protection training this academic year

Dr Andrzej Drzewiecki of the Faculty of Law and Administration announces his last Intellectual Property Protection training in this academic year, to be held in English on 26 June 2020. Precise timing will be proposed if there are any registrations for the training. The training is obligatory for all 5th semester students, so if you are missing it on your list of credits, this is your last chance this academic year. Be informed that the training will be held on the MS Teams platform. In order to join, send your University ID (e.g. 123456@student.uni.opole.pl) to adrzewiecki@uni.opole.pl .