Wszyscy studenci piątego semestru studiów licencjackich, którzy dotąd nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu z Ochrony Własności Intelektualnej, mogą wziąć udział w szkoleniu w jednym z dwóch ostatnich terminów szkolenia po polsku w tym roku akademickim:
10.01.2022, godz. 16.00-17.30, Aula A, ul. Oleska 48,
17.01.2022, godz. 15.15-16.45, Aula A, ul. Oleska 48.

Studenci przebywający za granicą np. na mobilnościach Erasmus+ mają możliwość zaliczyć szkolenie w wariancie online na MS Teams w dniu 31.01.2022 r. w godz. 18.30-20.00,
Link do spotkania (wymagane samodzielne zapisanie się do grupy):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apfekDEaNSKFCmXJpD6YYaFmwQ0vhRB6aaITfIa4Oxdk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=29ffa1a7-039a-46f0-9f07-b2be7d35d702&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Dla wszystkich studentów podstawą zaliczenia szkolenia jest wyłącznie udział w szkoleniu (studenci nie muszą przystępować do rozwiązywania testu za pośrednictwem platformy Moodle).
Na platformie Moodle znajdują się jedynie informacje przekazywane podczas szkolenia. Zapisanie się do kursu na Moodle’u jest nieobowiązkowe. Hasło do zapisu: OWI, link do szkolenia na Moodle’u: https://moodle.uni.opole.pl/course/view.php?id=1988