Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Opola z okazji 226-ej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja dr Jarosław Bogacki otrzymał z rąk przewodniczącego RMO Marcina Ociepy oraz wiceprezydenta Miasta Opola Macieja Wujca honorowe odznaczenie „Za Zasługi dla Miasta Opola”. W uzasadnieniu wyróżnienia stwierdzono, że dr Bogacki poprzez swoją pracę dydaktyczno-naukową i organizacyjną przyczynił się do wzrostu znaczenia Opola jako silnego ośrodka gospodarczego z prężnie rozwijającą się branżą BPO oraz konkurencyjnego ośrodka akademickiego oferującego atrakcyjne miejsca pracy. Dzięki jego kompetencjom, zaangażowaniu oraz wytężonej pracy Opole postrzegane jest jako miasto przyjazne biznesowi o najwyższych standardach współpracy, otwartości, a w szczególności o najwyższej efektywności procesów realizowanych w trójkącie nauka-biznes-samorząd.