Uwaga studenci!
Można już sprawdzić wyniki testu kończącego szkolenie. Osoby, które nie zaliczyły, mogą podejść do testu jeszcze raz. Test będzie dostępny do 23.02.2021 (wtorek). 
Studenci którzy nie odbyli OBOWIĄZKOWEGO szkolenia, proszeni są o zapisanie się przez moodle.uni.opole.pl ( http://wfil.uni.opole.pl/szkolenie-z-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-intellectual-property-training/ lub http://wfil.uni.opole.pl/intellectual-property-training-for-english-speaking-students/ ). Hasło do kursu dostępne u starosty roku. 
Studenci, którzy wyjechali na wymianę studencką również mają obowiązek zaliczyć szkolenie.


Attention students!
You can check the results from a test ending the course. The students who failed may retake the test. It will be available to 23.02.2021 (Tuesday). 
The students who have not taken part in the OBLIGATORY training yet, are asked to log-in via moodle.uni.opole.pl  ( http://wfil.uni.opole.pl/szkolenie-z-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-intellectual-property-training/ or http://wfil.uni.opole.pl/intellectual-property-training-for-english-speaking-students/ ). The password to the course is available in the leader of your year.
The students who have attended any of the studnets’ exchange programmes are obliged to pass the training as well.