Zgodnie z Regulaminem studiów, student powinien złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy do końca września ostatniego roku studiów. Na wniosek studenta lub promotora, w uzasadnionym przypadku, dziekan może przedłużyć termin nie dłużej niż o 2 tygodnie.

 

Studenci, którzy planują podejść do obrony we wrześniu powinni przesłać pracę promotorowi przed okresem urlopowym; początek września należy traktować jako czas wprowadzania ostatnich poprawek, wgrywania pracy do systemu APD i rozliczenia toku studiów z dziekanatem. Przedłożenie pracy promotorowi dopiero we wrześniu może skutkować brakiem możliwości ukończenia studiów w terminie i powtarzaniem ostatniego semestru.