W dniach 31 marca – 02 kwietnia 2017 r. prof. dr hab. Ryszard W. Wolny wraz z sekretarzem IFA, mgr Jarosławem Kujath na zaproszenie profesora Karola Janickiego i profesora Jerzego Nykiela przebywali na Uniwersytecie w Bergen z wizytą na Wydziale Języków Obcych. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy międzynarodowej z naszym odpowiednikiem na Uniwersytecie w Bergen. Przedstawiliśmy naszym gospodarzom pomysł ubiegania się o grant naukowy, wymianę studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+, porównanie siatek godzin i programów nauczania w ramach English Philology, English in Public Communication i Applied Gender Studies. W ciągu naszego pobytu spotkaliśmy się z profesor Dagmar Haumann – koordynatorką programu Erasmus, Victorią Jensen – pracownikiem administracyjnym Uniwersytetu w Bergen oraz profesor Silje Grönner Stang – Dziekan Wydziału Języków Obcych. Odwiedziliśmy również bazę lokalową tamtejszej anglistyki, w tym sale wykładowe, bibliotekę oraz klub studencki łączący kawiarnię z kącikiem spotkań studentów oraz czytelnią. Naszą wizytę zakończyliśmy zapraszając profesorów do Polski na organizowaną przez Instytut Filologii Angielskiej we współpracy z Anglistyką w Poznaniu konferencję naukową w listopadzie 2017 r.