W tym tygodniu konsultacje z mgr Dorotą Kamińską odbędą się o godzinie 9.00 (wtorek 06.07, środa 07.07).
This week the Office Hours with Dorota Kamińska, MA will be held at 9.00 (Tuesday 06.07, Wednesday 07.07).