dr MałgorzataAdams-Tukiendorf

Telefon: +48 77 541 59 42

m.tukiendorf@uni.opole.pl

Koordynator Kierunków – Zastępca Dziekana Wydziału Filologicznego

English in Public Communication, profil akademicki, studia stacjonarne I stopnia 

English Philology, profil akademicki, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne I stopnia 

English Philology – Teacher Training Programme, profil akademicki, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

Język angielski w turystyce, profil praktyczny, studia stacjonarne I stopnia 

Master of Liberal Arts, profil akademicki, studia stacjonarne II stopnia 

dr Tomasz Wielg

Telefon: +48 77 541 5941

twielg@uni.opole.pl

Koordynator Kierunków 

Edytorstwo, profil akademicki, studia stacjonarne I stopnia 

Filologia polska, profil akademicki, studia stacjonarne I i II stopnia 

Język biznesu, profil akademicki, studia stacjonarne I stopnia 

mgr Aleksandra Bogocz

Telefon: +48 77 541 6018

abogocz@uni.opole.pl

Koordynator Kierunków 

Filologia romańska od podstaw, profil akademicki, studia stacjonarne I stopnia 

Język polski od podstaw z językiem niemieckim, profil akademicki, studia stacjonarne I stopnia 

mgr Justyna Migoń Sasuła

Telefon: +48 77 541 6018

justyna.migon-sasula@uni.opole.pl

Koordynator Kierunków 

Game studies, profil praktyczny, studia stacjonarne I stopnia 

Lingwistyka stosowana, profil akademicki, studia stacjonarne I stopnia 

Logopedia z językiem polskim jako obcym, profil akademicki, studia stacjonarne I stopnia 

dr Sebastian Maślanka

Telefon: +48 77 541 5941

sebastian.maslanka@uni.opole.pl

Koordynator Kierunków 

Germanistik, profil akademicki, studia I i II stopnia