Koordynator Kierunków – kierunki anglistyczne
Zastępca Dziekana Wydziału Filologicznego

dr Małgorzata
Adams-Tukiendorf

Telefon: +48 77 541 59 42

m.tukiendorf@uni.opole.pl

Koordynator Kierunków – kierunki germanistyczne, slawistyczne oraz Filologia polska i Edytorstwo

mgr Tomasz Sutarzewicz

Telefon: +48 77 541 59 41

sutarzewicz@uni.opole.pl

Koordynator Kierunków – kierunki romanistyczne i polonistyczne

mgr Aleksandra Bogocz

Telefon: +48 77 541 60 18

abogocz@uni.opole.pl