W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. odbyła się w Pokrzywnej konferencja naukowa pn. Ślepy los, traf, przypadek. Temat konferencji nie był wcale (wbrew tytułowi) przypadkowy. Spotykaliśmy się bowiem po raz 13 (słownie: trzynasty) i, jak wszystkim wiadomo, z liczbą tą raczej nie mamy pozytywnych skojarzeń. Często uważa się ją za pechową, kojarzymy ją z katastrofą, zdradą, złą wróżbą. Wierzymy, że trzynastego w piątek tylko złe rzeczy mogą nam się przytrafić, nasze decyzje skazane są na porażkę, bo los i tak sprowadzi na nas niepowodzenie i sprawi, że tylko nieszczęśliwe przypadki nas w tym dniu dotkną. O różnych, szczęśliwych i nieszczęśliwych przypadkach dyskutowaliśmy w Pokrzywnej, dzieliliśmy się podczas obrad swymi przemyśleniami, spostrzeżeniami, opiniami na temat ślepego losu, zastanawialiśmy się nad tym, czy rzeczywiście to przypadek lub splot różnych zdarzeń od nas niezależnych decyduje o tym, co nas spotyka, wskazaliśmy przykłady dziwnych zbiegów okoliczności w historii, życiu codziennym, folklorze, literaturze etc. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania: Czy przypadek, często zupełnie błahe zdarzenie, o którym niemal od razu zapominamy, może mieć wpływ na ludzkie życie, dokonane wybory, podjęte decyzje? Czy jesteśmy jedynie marionetkami, dla których los został odgórnie ustalony i bez względu na nasze starania i tak się dokona? A może spotka nas szczęśliwy traf i zdobędziemy dużo więcej niż liczyliśmy, o czym marzyliśmy?

Podczas konferencji występowali:

1.      Prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski, Uniwersytet Warszawski, Serendipity – szczęście badacza

2.      Ks. prof. dr hab. Franciszek Rosiński, Uniwersytet Wrocławski, Przypadek, los i wolna wola w życiu człowieka

3.      Prof. UWr, dr hab. Arkadiusz Lewicki, Uniwersytet Wrocławski, Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego i jego naśladownictwa

4.      Dr hab. Daniel Pietrek, Uniwersytet Opolski, Ślepy los, traf, przypadek a strategie auto(r)biograficzne na wybranych przykładach literackich

5.      Dr hab. Tadeusz Chrobak, Uczelnia Jańskiego w Łomży, Matryce ludzkiego losu

6.      Dr Jacek Grębowiec, Uniwersytet Wrocławski, „Przypadek? Nie sądzę”. O zawrotnej karierze pewnej retorycznej figury

7.      Dr Mateusz Dąsal,  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, „Cudowne uzdrowienie” – czyli jak zoperacjonalizować „łut szczęścia”

8.      Dr Małgorzata Stochmal, Uniwersytet Wrocławski, Ryzyko jako siła sprawcza przekształceń przestrzeni społecznej

9.      Dr Paweł Maciąg, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Szczęśliwe i fatalne przypadki w życiu i twórczości artystów

10.  Dr Paweł Bernacki, Uniwersytet Wrocławski, Przypadek w książce, książka z przypadku

11.  Dr Anna Kaczmarek-Wiśniewska, Uniwersytet Opolski, Na drugim biegunie naturalistycznego determinizmu: przypadek w nowelach Guy de Maupassanta

12.  Mgr Izabela Pakuła, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Twórczość a życie – wątki losu i przeznaczenia u Tiziano Terzaniego

13.  Mgr Mateusz Kowalski, Uniwersytet Opolski, Ten sweter nie jest po prostu niebieski – jest modry. Czy w modzie jest miejsce na przypadek?

14.  Mgr Pamela Szczerbik-Chudy, Uniwersytet Opolski, (Nie)przypadkowe związki. O fenomenie portali randkowych

15.  Mgr Monika Rychlica, Uniwersytet Opolski, Szczęśliwa histeryczka? Przypadek Berthy Pappenheim

16.  Mgr Antoni Leśniak, Uniwersytet Śląski, On/Ona/Ono – przypadek, błąd czy chichot Pana Boga. Osoby transseksualne szukają odpowiedzi 

17.  Mgr Urszula Sawicka, Uniwersytet Opolski, Los i magia – determinanty działania baśniowych postaci

18.  Mgr Piotr Czerkawski, Uniwersytet Wrocławski, W poszukiwaniu zielonego promienia. Rola przypadku w filmach Erica Rohmera

19.  Mgr Łukasz Sasuła, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Element losowy w narracji gier

20.  Mgr Wojciech Miron, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przypadek w polskim systemie prawnym

21.  Mgr Grzegorz Wiktorowski, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Przypadek, ślepy traf w modelach uzdrowienia we współczesnym pentekostalizmie w kontekście stosunku do przesądu jako przejawu mentalności magicznej

22.  Mgr Elżbieta Porada, Uniwersytet Opolski, Fatum urodzenia jako determinant kształtowania tożsamości dziecka w „Życiu przed sobą” Emile’a Ajara

23.  Mgr Łukasz Duraj, Uniwersytet Opolski, Księżniczka, królowa i księżna wdowa – o szczęściu i nieszczęściu w życiu Katarzyny Aragońskiej