Mikro-kultury gender w perspektywie międzynarodowej

Interdyscyplinarna konferencja Mikro-kultury gender współorganizowana przez studentów studiów magisterskich programu Applied Gender Studies na Uniwersytecie Opolskim, Koło Naukowe Socjologów, Wydział Filologiczny oraz Instytut Socjologii UO odbędzie się 1. czerwca 2017 roku w Opolu.

Konferencja Mikro-kultury gender stanowi okazję do zbadania kwestii gender na mikro poziomie różnych dyscyplin akademickich. Głównym polem zainteresowań jest jednostka i jej lub jego środowisko społeczne. Istnieją przynajmniej dwa powody, dla których ważne jest, badanie płci kulturowej na poziomie mikro. Po pierwsze, “gender” to pojęcie konstruowane i widoczne na poziomie mikro. Drugi powód stoi w sprzeczności z pierwszym – “gender” jest trudne do zauważenia na poziomie mikro.

Wydarzenie zachęciło do uczestnictwa interesujących badaczy z szerokiego regionu Europy Środkowej i spoza niego: Czesi, Węgrzy, ale też Turcy i oczywiście Polacy; przyjeżdżający z Warszawy, Pragi i z wybrzeża Morza Śródziemnego dołączą do profesor Anny Odrowąż-Coates, która omówi swoją pracę z Saudyjczykami i Saudyjkami na temat ogrodzonych wspólnot jako “miękkich” i genderowych instytucji totalnych w wykładzie specjalnym.

Konferencja rozpoczyna się o godzinie 11.00 w czwartek, 1. lipca 2017 r. w Studenckim Centrum Kultury, a wykład specjalny odbędzie się o godzinie 13.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie badaczki i badaczy oraz studentki i studentów zainteresowanych kwestiami gender, a także ostatnimi dokonaniami na tym polu w ramach różnych dyscyplin. Językiem konferencji jest angielski.

Czas: czwartek, 1. czerwca, 11.00 – 17.00

Miejsce: Uniwersytet Opolski, Studenckie Centrum Kultury, Katowicka 95, Opole

Więcej informacji: ags.uni.opole.pl/micro-gender

Program konferencji do pobrania: MicroGender-ConferenceProgramme-Opole-Poland-June2017