Bardzo proszę o przekazanie informacji na temat formy zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2019/2020. Proszę uwzględnić wszystkie egzaminy i tylko te zaliczenia, w których ocena końcowa nie jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych. Wypełnioną tabelę (w wordzie) proszę przesłać koordynatorom kierunków do środy 10.06 do godz. 12.00.

Czytaj więcej…