Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 28.02.2017 roku w Studenckim Centrum Kultury zorganizowało uroczystą Galę Młodego Naukowca, promowaną  jako spotkanie integracyjne środowiska studenckiego ruchu naukowego z władzami uczelni, miasta i regionu, instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego oraz przedsiębiorcami.

Podczas Gali zostały nagrodzone i przedstawione najlepsze wystąpienia z pierwszej w Polsce konferencji „Science Slam”, która odbyła się w ramach Przedwiośnia Naukowego UO. Następnie zostały wyłonione najlepsze koła naukowe działające na Uniwersytecie Opolskim w kategoriach: nauk ścisłych, nauk humanistyczno-artystycznych, nauk społecznych, nauk prawno-ekonomicznych.

Do najlepszych kół zaliczyły się te,  które w ubiegłym roku akademickim były najbardziej aktywne pod względem działalności naukowej (udział w konferencjach i badaniach naukowych, publikacje, systematyczna działalność itp.), społecznej (otwartość na opolan, akcje charytatywne, happeningi, eventy), środowiskowej (działalność na arenie FSRN UO) i widoczności (informowanie w mediach o swoich działaniach). Za wybór najlepszych kół naukowych była odpowiedzialna Komisja ds. Wyboru Najlepszych Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego.

Najlepszym kołem w kategorii nauk humanistyczno-artystycznych zostało działające na Naszym Wydziale od 2012 roku Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej UO. Natomist w kategorii nauk ścisłych laureatem zostało Koło Naukowe Biotechnologów, wśród kół z dziedziny nauk społecznych – Koło Naukowe Pedagogów, a nagrodę za najlepsze koło nauk prawno-ekonomicznych otrzymało Koło Naukowe Młodych Kryminologów i Kryminalistyków.

Wraz ze statuetką laureaci uzyskali nagrodę finansową ufundowaną przez Panią Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabelę Pisarek, prof. UO w wysokości 1000 zł.

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy kolejnych sukcesów oraz energii do dalszych działań.