Karolina Konieczna jest studentką oraz starostą III roku studiów stacjonarnych na kierunku Germanistik. Na co dzień mieszka w Gogolinie. Z Radą Studencką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego jest związana od 3 lat, czyli od rozpoczęcia nauki na Uniwersytecie Opolskim. W kadencji 2018-2020 pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady Studenckiej Wydziału Filologicznego.

W trakcie swojej 3 letniej przygody z Radą Studencką pełniła wiele ważnych funkcji. W latach 2017-2019 była członkinią Wydziałowej Komisji Stypendialnej, z czego w latach 2018-2019 była jej Przewodniczącą. W tym roku akademickim jest członkinią Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Opolskiego. Karolina Konieczna pełni również funkcję Zastępcy Przewodniczącej ds. Akademii Młodego Poligloty. Od kwietnia 2018 do września 2019 była Delegatem do Rady Wydziału. Od dwóch lat jest również członkinią Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia. Od października 2018 jest Delegatem do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Opolskiego oraz od października 2019 Delegatem Studentów do Senatu Uniwersytetu Opolskiego.

Karolina Konieczna od rozpoczęcia przygody z Uniwersytetem Opolskim działa aktywnie na wielu płaszczyznach. W pierwszych miesiącach wspomagała działania Rady Studenckiej Wydziału Filologicznego UO jako wolontariusz, by w późniejszym etapie przejąć organizację lub współorganizację wielu wydarzeń. Od dwóch lat jest współorganizatorem studenckiej części Dnia Adaptacyjnego na Wydziale Filologicznym oraz Szkolenia dla Starostów. Karolina Konieczna jest również współorganizatorem Balu Filologa, który co roku odbywa się w Klubie Studenckim „Cina”. Wspomaga również organizację akcji charytatywnej na Wydziale Filologicznym „Mała Gwiazdka”, której inicjatorem jest Fundacja im. Julki Bonk „Walcz o mnie”. Od października 2018 Karolina Konieczna pełni funkcję współorganizatora oraz koordynatora projektu „Zderzenie z Rzeczywistością”, działającego przy Radzie Studenckiej Wydziału Filologicznego. W semestrze letnim 2019 roku koordynowała projekty „Procesy czarownic: prawda i fikcja. Muzeum ukazuje swoją wystawę” oraz „Student 4 a Day”. W marcu 2020 roku Karolina wspomogła organizację Konferencji Międzynarodowej, której pomysłodawcą był Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego. Karolina Konieczna bierze również aktywny udział podczas Kulturaliów, gdzie prowadzi warsztaty taneczne, dzieląc się z innymi studentami swoją pasją.

Oprócz wydarzeń organizowanych prze Radę Studencką Wydziału Filologicznego lub Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego, Karolina Konieczna wspomaga również wiele wydarzeń, które są wynikiem pracy innych jednostek naszej Uczelni. W kwietniu 2018 roku brała aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji „Lilith trifft Kalliope. Österreich liest, debattiert und übersetzt”, której organizatorem był Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz Publiczna Wojewódzka Biblioteka w Opolu – Biblioteka Austriacka. W maju 2019 roku Karolina Konieczna brała aktywny udział przy organizacji międzynarodowego Kongresu Stowarzyszenia Germanistów Polskich, pt.: „Spuren der deutschen Sprache und Kultur in Polen und anderen nicht deutschsprachigen Ländern Europas”, który był współorganizowany przez Instytut Filologii Germańskiej UO. W październiku 2020 roku Karolina była prelegentem podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, prowadząc prelekcję oraz warsztaty pt.: „Pasja sposobem na życie. Co zrobić, aby pasja stała się czymś więcej”. Organizatorem tego wydarzenia na naszej Uczelni było Akademickie Centrum Karier.

Karolina Konieczna działa również aktywnie w sferze naukowej. Od 2 lat jest aktywną Członkinią Koła Naukowego Onomastów działającego przy Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. W maju 2019 roku rozpoczęła starania, by z innymi studentami założyć Koło Naukowe Germanistów. W październiku tego samego roku udało się spełnić marzenie. Karolina Konieczna została wybrana Przewodniczącą założonego koła naukowego w listopadzie 2019 roku.

Od października 2020 roku Karolina Konieczna pragnie kontynuować swoją naukę na Uniwersytecie Opolskim, kontynuując swój aktualny kierunek na studiach magisterskich.