Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa  organizuje w dniach 1-2 kwietnia 2017 roku państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1.

Rejestracja kandydatów: 1.02.2017 – 20.02.2017

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Formularz zgłoszeniowy: będzie dostępny od 1.02.2017 r.

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  certyfikatpolski@uni.opole.pl, tel. 77 5416003

Cena egzaminu:

  • Poziom B1 – 90 euro w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
  • Poziom B1 i B2 – 150  euro  w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • Poziom C1 – 180 euro w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • Wydanie certyfikatu – 20 euro

Miejsce egzaminu:
Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Informacje o egzaminie:
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/oegzaminie

Jak przygotować się do egzaminu ?
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu

Testy przykładowe:
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/przykladowe-testy

Regulamin dla zdających:
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:
Pobierz w PDF