Zajęcia hybrydowe w nowym roku akademickim 2020/2021 – zarządzenie Rektora

W myśl zarządzenia Rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka zajęcia na naszej uczelni w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały w sposób hybrydowy – niektóre online, niektóre w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych, w tym przede wszystkim dystansu społecznego. czytaj więcej…     Read more →

POSTANOWIENIE nr  4/2020 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zamykania Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego po godzinie 22.00 Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego  (Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r.) zarządzam, co następuje: § 1 Domy Studenta Uniwersytetu Opolskiego będą zamykane od godziny 22.00, do godziny 06.00 dnia następnego.... Read more →

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Szanowni Państwo Dziekani i koordynatorzy kierunków w Uniwersytecie Opolskim. W związku z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego proszę o podjęcie działań mających na celu... Read more →

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu  Ministra  Nauki  i Szkolnictwa  Wyższego ... Read more →