Dziekanat

Adres:

Dziekanat Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Opolskiego

Collegium Maius

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

tel.: +48 77 541 59 39 (p.o. kierownika dziekanatu, Halina Piestrak-Krzesaj)

tel.: +48 77 541 59 38 (mgr Natasza Kujath)

tel.: +48 77 541 59 37 (mgr Anna Laskowska)

tel.: +48 77 541 59 32 (mgr Krzysztof Zimoch)

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl

 

Konto Wydziału Filologicznego: 63 1090 2138 0000 0001 1255 9497 (opłaty za indeksy i dyplomy)

Pozostałe opłaty: indywidualne konto studenta widoczne w USOSWeb

Numery kont dla przelewów zagranicznych: www.kwestura.uni.opole.pl


Godziny przyjmowania studentów:

wtorek-piątek 11.00-14.00

Dyżury w soboty:

14 października 2017    9:00-12:00

 

Studenci poszczególnych kierunków powinni zwracać się ze sprawami administracyjnymi do następujących pracowników dziekanatu:

Halina Piestrak-Krzesaj

Sprawy związane z

 • studiami doktoranckimi (studia stacjonarne) z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa

Ponadto sprawy związane z awansem zawodowym pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Opolskiego:

 • postępowania o nadanie tytułu profesora
 • przewody habilitacyjne
 • przewody doktorskie

 

mgr Natasza Kujath

Sprawy administracyjne studentów następujących kierunków:

 • filologia polska (studia stacjonarne I i II stopnia)
 • filologia z logopedią nauczycielska ( st. stacjonarne I stopnia)
 • filologia – język polski od podstaw z j. niemieckim ( st. stacjonarne I stopnia)
 • kulturoznawstwo (studia stacjonarne I i II stopnia)
 • filologia spec. filologia romańska od podstaw (st. stacjonarne I stopnia)
 • filologia spec. filologia romańska (st. stacjonarne II stopnia)
 • Applied Gender Studies ( studia stacjonarne II stopnia)
 • English Philology (studia niestacjonarne I i II stopnia)
 • Sprawy studentów przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS+

 

mgr Anna Laskowska

Sprawy administracyjne studentów następujących kierunków:

 • English Philology (st. stacjonarne I i II stopnia)
 • English in Public Communication (st. stacjonarne I stopnia)
 • PhD in English language and literature (III stopnia st. stacjonarne)

 


 

mgr Krzysztof Zimoch

Sprawy administracyjne studentów następujących kierunków:

 • filologia sp. filologia rosyjska od podstaw (st. stacjonarne I stopnia)
 • filologia sp. języki obce w turystyce/dualne (st. stacjonarne I stopnia)
 • filologia sp. język biznesu (st. stacjonarne I i II stopnia)
 • filologia germańska/Germanische Philologia (st. stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
 • slawistyka (st. stacjonarne I i II stopnia)
 • translatoryka stosowana (st. stacjonarne II stopnia)