Dziekanat

Adres:

Dziekanat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Collegium Maius

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl

 

Godziny przyjmowania studentów:

wtorek-piątek 11.00-14.00

 

Konto Wydziału Filologicznego: 63 1090 2138 0000 0001 1255 9497 (opłaty za indeksy i dyplomy)

Pozostałe opłaty: indywidualne konto studenta widoczne w USOSWeb

Numery kont dla przelewów zagranicznych: www.kwestura.uni.opole.pl

 

Studenci poszczególnych kierunków powinni zwracać się ze sprawami administracyjnymi do następujących pracowników dziekanatu:


 

Kierownik Dziekanatu

mgr Iga Lot

Telefon: +48 77 541 59 39

idamasiewicz@uni.opole.pl

Sprawy związane z:

 • studiami doktoranckimi (studia stacjonarne) z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa (nauk o kulturze i religii)
 • PhD in English language and literature (st. stacjonarne III stopnia)

 

Specjalista ds. Administracji

mgr Joanna Zaremba

Telefon: +48 77 541 59 32

joanna.zaremba@uni.opole.pl

Sprawy administracyjne studentów następujących kierunków:

 • Języki obce w sektorze usług (st. stacjonarne I stopnia)
 • Filologia sp. Języki obce w turystyce (st.  stacjonarne I stopnia)
 • Filologia sp. Języki obce w dyplomacji (st.  stacjonarne II stopnia)
 • Filologia sp. Język biznesu (st. stacjonarne I i II stopnia)
 • Filologia sp. języki obce w służbie publicznej (st. stacjonarne I stopnia)
 • Germanistik (st. stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
 • Slawistyka (st.  stacjonarne I stopnia)

 

Specjalista ds. Administracji

mgr Michał Podwysocki

Telefon: +48 77 541 59 38

michal.podwysocki@uni.opole.pl

Sprawy administracyjne studentów następujących kierunków:

 • Filologia polska (st. stacjonarne I i II stopnia)
 • Filologia z logopedią nauczycielska (st. stacjonarne I  stopnia)
 • Logopedia z j. polskim nauczycielska (st. stacjonarne I  stopnia)
 • Filologia – język polski od podstaw z j. niemieckim (st. stacj. I stopnia)
 • Kulturoznawstwo (st. stacjonarne I i II stopnia)
 • Filologia sp. Filologia romańska od podstaw (st. stacjonarne I stopnia)
 • Filologia sp. Filologia romańska (st. stacjonarne II stopnia)
 • English Philology (st. niestacjonarne I i II stopnia)
 • Filologia sp. Język angielski w turystyce (st. stacjonarne I stopnia)
 • Studenci przyjeżdżający w ramach programu ERASMUS+

 

Specjalista ds. Administracji

Sofiia Struchkova

Telefon: +48 77 541 59 37

sofiia.struchkova@uni.opole.pl

Sprawy administracyjne studentów następujących kierunków:

 • English Philology (st. stacjonarne I i II stopnia)
 • English Philology – Practical Profile (st. stacjonarne I stopnia)
 • English in Public Communication (st. stacjonarne I stopnia)
 • Filologia sp. Polish Studies (st. stacjonarne I stopnia)
 • Master of Liberal Arts (st. stacjonarne II stopnia)

 

dr Beata Jahołkowska (beataj@uni.opole.pl):

 • Wydziałowy Koordynator ECTS
 • Kursy ogólnouczelniane Wydziału Filologicznego