DziekanatAdres:

Dziekanat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Collegium Maius

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl

 


Godziny przyjmowania studentów

 Joanna Zaremba

Wtorek – Piątek 10.00-14.00

 

mgr Michał Podwysocki:

Wtorek – Piątek 10.00-14.00

 

mgr Sofiia Struchkova:

Wtorek – Piątek 10.00-14.00

 

Małgorzata Sas:

Wtorek – Piątek 10.00-14.00

 

mgr Małgorzata Sałajczyk: (nieobecna do 30.09.2023)

Wtorek – Piątek 10.00-14.00


Konto Wydziału Filologicznego: 63 1090 2138 0000 0001 1255 9497 (opłaty za dyplomy)

Pozostałe opłaty: indywidualne konto studenta widoczne w USOSWeb

Numery kont dla przelewów zagranicznych: www.kwestura.uni.opole.pl


Studenci poszczególnych kierunków powinni zwracać się ze sprawami administracyjnymi do następujących pracowników dziekanatu:Kierownik Biura Wydziału

mgr Iga Lot

Telefon: +48 77 541 59 39

idamasiewicz@uni.opole.pl

Sprawy związane z:

 • studiami doktoranckimi (studia stacjonarne) z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa (nauk o kulturze i religii)
 • PhD in English language and literature (st. stacjonarne III stopnia)

 

Samodzielny Referent

mgr Michał Podwysocki

Telefon: +48 77 541 59 38

michal.podwysocki@uni.opole.pl

Sprawy administracyjne studentów następujących kierunków:

 • FILOLOGIA POLSKA
 • LINGWISTYKA STOSOWANA
 • JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
 • LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM NAUCZYCIELSKA
 • LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM
 • KULTUROZNAWSTWO
 • EDYTORSTWO
 • FILOLOGIA FRANCUSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW
 • LANGUE FRANÇAISE, INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET RELATIONS INTERNATIONALES

 


 

Samodzielny Referent

mgr Sofiia Struchkova 

Telefon: +48 77 541 59 37

sofiia.struchkova@uni.opole.pl

Sprawy administracyjne studentów następujących kierunków:

 • ENGLISH PHILOLOGY

– studia stacjonarne II stopnia
– Master, full-time studies

 • ENGLISH PHILOLOGY – PRACTICAL PROFILE
 • ENGLISH PHILOLOGY – TEACHER TRAINING

– studia stacjonarne II stopnia
– Master, full-time studies

 • ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION
 • MASTER OF LIBERAL ARTS

 


 

Samodzielny Referent

Joanna Zaremba

Telefon: +48 77 541 59 32

joanna.zaremba@uni.opole.pl

Sprawy administracyjne studentów następujących kierunków:

 • JĘZYK BIZNESU
 • GERMANISTIK
 • JĘZYK CZESKI W SEKTORZE USŁUG
 • JĘZYKI OBCE W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ
 • JĘZYKI OBCE W SEKTORZE USŁUG
 • JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE
 • GAME STUDIES

 


 

Samodzielny Referent

Małgorzata Sas

Telefon: +48 77 541 59 57

malgorzata.sas@uni.opole.pl

Sprawy administracyjne studentów następujących kierunków:

 • ENGLISH PHILOLOGY

– studia stacjonarne I stopnia
– Bachelor, full-time studies

 • ENGLISH PHILOLOGY

– studia niestacjonarne I stopnia
– Bachelor, part-time studies

 • ENGLISH PHILOLOGY – TEACHER TRAINING

– studia niestacjonarne II stopnia
– Master, part-time studies

 • ERASMUS+

 


 

Specjalista ds. Administracji

mgr Małgorzata Sałajczyk  (nieobecna do 30.09.2023)

Telefon: +48 77 541 59 32

mmiarka@uni.opole.pl

 


 

dr Beata Jahołkowska (beataj@uni.opole.pl):

 • Wydziałowy Koordynator ECTS
 • Kursy ogólnouczelniane Wydziału Filologicznego