11.01.2022 z powodu badań lekarskich nie odbędą się zajęcia II roku II st. pisanie akademickie oraz II roku JPJN mówienie. Zajęcia te zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.