Zajęcia dla I roku studiów licencjackich (Produktion von Gebrauchstexten, grupa B) oraz konsultacje dr Małgorzaty Jokiel w dniu 25.11.2021 (13:30-14:15) odbędą się wyjątkowo w budynku przy pl. Staszica 1.