zaliczenia i egzaminy poprawkowe dla studentów z moich grup  odbędą się  w poniedziałek 7 września o godz. 12-tej. Bardzo proszę aby osoby , które nie mają zaliczenia skontaktowały się ze mną na adres e-mail: dpotwora@uni.opole.pl