Tomasz Sutarzewicz, MA informs that all his classes on Monday (4 November) and Tuesday (5 November) are cancelled resulting from his participation in the KA203 Strategic Partnerships Project kick-off meeting.
mgr Tomasz Sutarzewicz informuje, że jego wszystkie zajęcia w poniedziełek (4.11) i wtorek (5.11) zostają odwołane z uwagi na jego udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym rozpoczynającym projekt KA203 Partnerstwa Strategiczne.