Czwartkowe zajęcia (28.11.2019) mgr Agnieszki Klimas odbędą się wyjątkowo zgodnie z następującym harmonogramem:

1) Deutschsprachige Handelskorrespondenz (II rok I st., gr. C): 11.00-12.30, sala 110 Pl. Staszica.

2) Narratologische Herangehensweise im FSU (II rok, I st., gr. B): 12.30-14.00, sala 110 Pl. Staszica; 14.00-15.30, sala 205 CM.