Tomasz Sutarzewicz: My classes tomorrow (28/11/2019) are cancelled on grounds of conference attendance. Materials + instructions substituting for the classes will be available on my website tonight.
.
Tomasz Sutarzewicz: Moje zajęcia 28/11/2019 zostają odwołane z powodu udziału w konferencji. Materiały z towarzyszącymi im instrukcjami zastępujące zajęcia znajdą się na mojej stronie dzisiaj wieczorem.