Realioznawstwo niemieckie, III r. JPPJN, dr Małgorzata Jokiel
Ze względu na udział wykładowcy w szkoleniach w dniach 15. i 22.05.2020 zajęcia online z realioznawstwa niemieckiego na platformie Microsoft Teams zostały przełożone odpowiednio na czwartek (14. i 21.05.2020) w godzinach 12:00-13:30.