Additional classes with Marlena Marciniak, PhD for EPC 2 (Chinese groups 1&2) will take place 20.01.20, at 17.20, room 4, Oleska Street.

Odrabianie zajęć z dr Marleną Marciniak dla grup 1&2 EPC 2 odbędzie się 20.01.20 o 17.20, sala 4 na ul. Oleskiej.