Z powodu wyjazdu służbowego zajęcia oraz konsultacje dr hab. Anny Ledwiny, prof. UO zostają odwołane w dniach 11 i 13.12.2019 r. Zajęcia zostały odrobione we wcześniejszym terminie zgodnie z ustalonym harmonogramem.