W związku z uczestnictwem w spotkaniu projektowym FORTHEM,

Dijon, 13-17.01.2020

wszystkie moje zajęcia i dyżury w tych dniach nie odbędą się.

Formy zastępczego odpracowania zajęć znajdują się na mojej stronie internetowej.

***

In connection with my participation in the FORTHEM Project meeting,

Dijon, January 13-17, 2020

all my classes and office hours all called off.

The forms of activities substituting for the classes are discussed on my website