Zajęcia z dr. P. Wilkiem (EP, I rok, Phonology) zostają przeniesione  w dniu 13.01.2020 do sali 103 (ul. Oleska 48).
The classes with Dr P. Wilk (EP, Year 1, Phonology) have been transferred to room 103 (Oleska 48) on 13 January 2020.