Prof. Łukasz Grabowski will be absent on 8 Nov. The classes will be made up in November in the form of extra tasks.

Prof. Łukasz Grabowski będzie nieobecny w dniu 8.11. Zajęcia zostaną odrobione w listopadzie w formie dodatkowych ćwiczeń.