Zaliczenia poprawkowe

 

Egzaminy poprawkowe

 

 

Obrony we wrześniu

 

 

Dyżury w sesji

 

Instytut Językoznawstwa

 

Instytut Nauk
o Literaturze

 

 

Kierunki

 

Wydarzenia:


Pozytywna opinia PKA

Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną opinię na temat 2 kierunków prowadzonych na Wydziale Filologicznym: English Philology, profil ogólnoakademicki i English... Dowiedz się więcej →

Tablica ogłoszeń:


Praktyki

W związku z ograniczoną możliwością pracodawców przyjmowania studentów na praktyki możliwe będzie przesunięcie terminu realizacji praktyk, w porozumieniu z koordynatorem... Dowiedz się więcej →

Komunikaty i Zarządzenia:


Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola