Informacje o alternatywnych formach zajęć od 16.03.2020
Information on alternative didactic activities starting 16/03/2020

W czasie zawieszonych zajęć prosimy Studentów o kontaktowanie się w razie potrzeby telefonicznie lub mailowo
In the period od suspended classes, Students are kindly asked to contact us on the phone or by email

 
 

Instytut Językoznawstwa

 
 

Instytut Nauk
o Literaturze

 

 

 

Kierunki

 

 

 

Tablica Ogłoszeń

 

Wydarzenia na Wydziale

Filologicznym UO:


Tablica ogłoszeń:

 


Komunikaty i Zarządzenia Rektora

od 11.03.2020 r.:


Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola