Wydarzenia na Wydziale Filologicznym UO:


Stefanini Day na UO

Kariera w korporacji okiem rekrutera – spotkanie i warsztaty z przedstawicielem firmy Stefanini – 21.11.2018 Szczegóły na stronie: http://kariera.uni.opole.pl/kariera-w-korporacji-okiem-rekrutera Dowiedz się więcej →

Struktura Wydziału Filologicznego:


Instytut Filologii Angielskiej

Instytut Filologii Angielskiej kształci nie tylko przyszłych nauczycieli, ale również tłumaczy, pilotów wycieczek, pracowników instytucji rządowych i korporacji. Program studiów jest dopasowany do wymagań współczesnego rynku pracy, ale także indywidualnych potrzeb studentów. Świetna znajomość języka angielskiego oraz umiejętność kreatywnego myślenia, które wpajane są studentom od pierwszych zajęć, przydadzą się w karierze w każdej dziedzinie. Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy, to praca szuka ich! Więcej

Instytut Slawistyki

Instytut Slawistyki jest jednym z dwóch najstarszych Instytutów Wydziału Filologicznego: liczy 65 lat. Przez te siedem dekad zmieniał się jego profil naukowo-badawczy, oferta dydaktyczna, skład kadrowy, struktura i nazwa. Dzisiaj zakres działalności Instytutu obejmuje języki, literatury i kultury słowiańskie – zwłaszcza rosyjską, ukraińską, białoruską, czeską, chorwacką, serbską, bośniacką i oczywiście polską, w strukturze Instytutu pracują też jednak angliści i germaniści. Więcej

Instytut Kultury i Języka Francuskiego

O wyjątkowości studiów w Katedrze decyduje przede wszystkim nowatorski profil kształcenia, uwzględniający po pierwsze aktualne standardy nauki języków obcych obowiązujące w Unii Europejskiej, po drugie zaś bieżące potrzeby rynku pracy. Dostosowanie programów nauczania do tych podwójnych wymogów zapewnia absolwentom filologii romańskiej szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia po studiach. Więcej

Instytut Filologii Germańskiej

Działalność dzisiejszego Instytutu Filologii Germańskiej w strukturach Uniwersytetu Opolskiego została zainicjowana w roku 1990 na wniosek władz rektorskich byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, która na mocy ustawy z dnia 10. marca 1994 została przekształcona w Uniwersytet Opolski. Bezpośrednimi inicjatorami powołania opolskiej germanistyki byli profesorowie Stanisław Kochman, ówczesny rektor WSP oraz Marian Adamus, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej. Więcej

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa prowadzi nowoczesne studia oparte na uniwersalnych wartościach. Zmienia się pod wpływem potrzeb i zainteresowań studentów. Nowy wymiar w humanistyce oznacza rozwijanie kompetencji i postaw otwartych na nowe i nieznane oraz odważnych w myśleniu. Nasze studia pozwalają wybrać wiele ścieżek kariery zawodowej, gdyż oprócz proponowanego klasycznego wykształcenia dostosowujemy się do trendów współczesnego rynku pracy. Więcej

Pracownia Badań nad Komunikacją

Pracownia Badań nad Komunikacją (Communication Lab) koordynuje interdyscyplinarne badania przedstawicieli różnych obszarów badawczych dotyczące szeroko pojętej komunikacji w społeczeństwie, w tym projekty nowatorsko łączące podejścia metodologiczne językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, medioznawstwa, socjologii i politologii. Więcej

Certyfikowane egzaminy z języków obcych:


Letnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego

photo-1469920783271-4ee08a94d42d

Język Polski

flaga-polski

Język Czeski

Флаг Чешская Республика

Język Rosyjski

flaga-rosji


Studia podyplomowe

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola