Kierunki studiów

 

 

Konsultacje

Pracowników

 

Egzaminy certyfikatowe

z języka angielskiego

 

 

Egzaminy certyfikatowe

z języka polskiego

 

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

w semestrze zimowym 2021/2022

 

Wydarzenia:


Tablica ogłoszeń:


dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

Phonetics 1 27Jan Thursday 12.00 Please have access to Roach Unit 11 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac080cc6eb1fb49fcb35a59669b3b129a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=63af8ac2-f2aa-48bb-8803-3f9e62fba7d4&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 Dowiedz się więcej →

dr hab. Grażyna Balowska, prof. UO

Konsultacje dr hab. Grażyny Balowskiej, prof UO w dn. 25.01.2022 oraz 31.01.2022 odbędą się na platformie MSTeams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_8lj6Ki5U2ZS4wxwJ41fp_eXWiBEld2RD9171YMxn_c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=99280782-6c4c-42cb-a75b-da1dbd1e0549&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 Dowiedz się więcej →

Komunikaty i Zarządzenia:


Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola