W dniu 23 czerwca 2023 prof. Łukasz Grabowski wygłosił w trybie online wykład pt. “A corpus-informed study of phraseology markers and breakers in English: the case of “so to speak” na zaproszenie Malezyjskiego Stowarzyszenia Językoznawców Korpusowych (MCRN). Podczas swojego webinarium przedstawił wyniki swoich ostatnich badań z zakresu frazeologii dystrybucyjnej na przykładzie wybranych frazemów często używanych we współczesnej angielszczyźnie. Wystąpienie było również okazją do promocji oferty dydaktycznej Wydziału Filologicznego i Uniwersytetu Opolskiego na studiach 1., 2. i 3. stopnia.