Jedyna krótkoterminowa wspólna mobilność (Collective Short Term Mobility) organizowana w Opolu przez sojusz FORTHEM w tym roku akademickim odbędzie się w dniach 18-22 lipca 2022 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Zatytułowana “Granice Symboliczne i Multidyscyplinarne Perspektywy: Szkoła Letnia na temat Różnorodności, Dystynkcji i Różnicy” (“Symbolic Boundaries and Multidisciplinary Perspectives. A Summer School on Diversity, Distinction and Difference – Frontières Symboliques et Perspectives Multidisciplinaires. Une Université d’Été sur la Diversité, la Distinction et la Différence”), zgromadzi doktorantki, doktorantów, studentki i studentów oraz pracowniczki i pracowników z uczelni sojuszu: Uniwersytetu w Walencji, Uniwersytetu Burgundii w Dijon, Uniwersytetu w Palermo, Uniwersytetu Łotwy w Rydze, a także koleżanki i kolegów z partnerskich uczelni (akcja kluczowa 107 programu Erasmus+) w Australii (Edith Cowan), Stanach Zjednoczonych (University of Central Missouri), Izraelu (Kaye College), Albanii (Uniwersytet we Wlorze), Iranie (Uniwersytet Mazandaran) i Indonezji (Uniwersytet Airlangga). W sumie w wydarzeniu weźmie udział kilkadziesiąt osób z Europy i świata. Szkoła Letnia prowadzona będzie w dwóch językach – angielskim i (dla części chętnych) francuskim.

Studentki i studenci oraz doktorantki i doktoranci będą przez pięć dni będą intensywnie zastanawiać się nad koncepcją granic symbolicznych. Szczegółowy program można znaleźć pod tym adresem.

Pierwszego dnia o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, wykład inaugurujący wygłosi Benno Herzog, profesor socjologii z Uniwersytetu w Walencji, zajmujący się badaniem dyskursu. Po wykładzie, otwartym dla wszystkich zainteresowanych, odbędzie się dyskusja interdyscyplinarna, natomiast po południu uczestnicy wezmą udział w spacerze „socjologicznym” po Opolu. Wieczorem w kinie Meduza odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego dot. przesiedleń po 2. wojnie światowej i ostatnia dyskusja.

Drugi dzień ma charakter sympozjum. W trakcie czterech sesji wykładowczynie i wykładowcy przedstawią uczestniczkom i uczestnikom wyniki swojej działalności naukowo-badawczej, ściśle związanej z ramami teoretycznymi szkoły, prowadzonej w różnych dyscyplinach: literaturoznawstwie, naukach o kulturze, studiach postkolonialnych, językoznawstwie, socjologii i studiach edukacyjnych. Sesje w Collegium Maius mają charakter otwarty i skierowane są do osób chętnych do wysłuchania prelekcji i uczestnictwa w dyskusji.

Trzeciego dnia uczestniczki i uczestnicy wezmą udział w warsztatach historycznych w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, gdzie historia obozu jenieckiego i losy przedstawicieli różnych grup więźniów posłużą za pretekst i materiał badawczy do pracy.

Podczas czwartego dnia Szkoły Letniej, uczestniczki i uczestnicy przeniosą się do Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie wezmą udział w warsztacie opartym na pracy dr Natalii Krawczyk z Instytutu Sztuk Wizualnych z “niewidzialnymi” amerykańskimi artystkami. Po obejrzeniu wystawy dyplomowej studentów Wydziału Sztuki, uczestniczki i uczestnicy będą dyskutować przy stołach roboczych z wykładowcami nad swoimi własnymi projektami magisterskimi lub doktorskimi, eksperymentując z metodami opartymi na sztuce i inspiracjami z dziedziny sztuki współczesnej.
Ostatniego dnia studentki i studenci zaprezentują wyniki pracy nad swoimi projektami w sesji podsumowującej w Collegium Maius. Wydarzeniom Szkoły Letniej towarzyszyć będą także mniej formalne spotkania i wyjścia.

Organizatorami Szkoły Letniej są dr hab. Anna Ledwina, prof. UO (Katedra Literatury Francuskiej i Frankofońskiej) i dr Michał Wanke (Katedra Nauk o Kulturze i Religii) przy udziale koleżanek i kolegów z pracowni Różnorodności i Migracji FORTHEM oraz organizacyjnym wsparciu Haliny Palmer-Piestrak odpowiedzialnej za projekt KA107 Erasmus+ oraz Pauliny Panic pracującej na rzecz sojuszu FORTHEM.