Serdecznie zapraszamy Studentki oraz Studentów Wydziału Filologicznego na spotkanie z absolwentką opolskiej romanistyki, mgr Sylwią Kurek, obecnie kierownikiem regionalnym marketingu zagranicznego w firmie SELT.

Absolwentka opowie o swojej karierze zawodowej oraz doświadczeniu zdobytym w pracy na kierowniczym stanowisku w dużej firmie. Do zadań Pani Sylwii Kurek należy między innymi rekrutacja nowych pracowników ze znajomością języków obcych, w związku z czym będzie ona mogła podzielić się cennymi radami z uczestnikami spotkania.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2023 r. o godzinie 19:00 na MS Teams.

Link do spotkania :
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM4MTljNmUtNDJjMy00N2RiLWJkZGItZTRlY2Q1NjY2OGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5%22%2c%22Oid%22%3a%226b7b3b23-248f-4632-9b7c-f75ba6e9987f%22%7d

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/590218639712772/