Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Nauk o Literaturze dr hab., prof. UO Daniel Pietrek został członkiem niemieckiego PEN Clubu.

P.E.N. (angielski skrót słów „poets, essayists, novelists”, zarazem „pen” -„pióro”) to międzynarodowe stowarzyszenie pisarzy założone w 1921 w Londynie w celu promowania przyjaźni oraz intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami z całego świata, opowiada się za swobodną wymianą twórczości, przeciw antagonizmom narodowym, klasowym, rasowym oraz dyktaturom i cenzurze