Proces dyplomowania

UWAGA STUDENCI!! ABY PODEJŚĆ DO OBRONY NALEŻY NA KARCIE OBIEGOWEJ BYĆ ROZLICZONYM Z KAŻDĄ WYMIENIONĄ KOMÓRKĄ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Student przystępujący do obrony pracy dyplomowej zobowiązany jest do uzyskania wpisu zaliczenia w USOS z WSZYSTKICH przedmiotów określonych planem studiów minimum 7 dni przed planowanym terminem obrony   Wytyczne dotyczące przygotowania prac licencjackich/magisterskich i egzaminów dyplomowych dla … Czytaj dalej Proces dyplomowania