Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną opinię na temat 2 kierunków prowadzonych na Wydziale Filologicznym: English Philology, profil ogólnoakademicki i English Philology, profil praktyczny. Kolejną wizytację na tych kierunkach przewidziano na rok akademicki 2025/26.

https://wfil.uni.opole.pl/pka-raporty