W ostatnim czasie (28.11-01.12. 2023) w naszej uczelni gościł prof. Hamid Aghari z Karlstad University w Szwecji. Zajęcia zostały zorganizowane przez wykładowczynie naszego wydziału, Dorotę Kamińską i Marzannę Pogorzelską m.in. dla grup studiujących filologię angielską ze specjalnością nauczycielską. Gość ze szwedzkiej uczelni przedstawił nie tylko cechy szwedzkiego systemu edukacji, ale odwołał się również do swoich doświadczeń jako uchodźcy z Iranu. Po zajęciach, osoby uczestniczące w nich dzieliły się bardzo pozytywnymi wrażeniami, podkreślając jak wiele się dowiedziały o szwedzkiej i irańskiej rzeczywistości, nie tylko w kontekście edukacyjnym.

Również w listopadzie (09.11-19.11.2023) Marzanna Pogorzelska wzięła udział w mobilności w ramach programu Erasmus+, wizytując University of Central Missouri w Warrensburgu. Podczas wizyty wykładowczyni UO przeprowadziła szereg zajęć dydaktycznych poświęconych kwestiom międzykulturowym oraz metodologii badań narracyjnych. Wizyta miała również komponent szkoleniowy; podczas wizyty uczestniczka wymiany odbyła kilkanaście spotkań dotyczących zarówno kwestii naukowo-dydaktycznych jak i związanych z równym traktowaniem (relacja z tej części mobilności ukaże się wkrótce na stronie pełnomocniczki ds. równego traktowania, www, rownosc.uni.opole.pl). W związku z otrzymaniem grantu ufundowanego przez ­­­­Payne Fund for International Understanding, Marzanna Pogorzelska wygłosiła wykład pt. Borders of despair and borders of hope, którego tematyka dotyczyła kontekstu polsko-ukraińskiego i polsko-żydowskiego oraz sposobów budowania mostów między społecznościami, pomimo trudnej historii wzajemnych relacji.