Wydział Filologiczny UO, Instytut Nauk o Literaturze ma zaszczyt zaprosić na wykład dr hab. Pawła Tańskiego, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt.:

Emigracyjne narracje tożsamościowe w twórczości pisarzy wygnańczych po 1945 roku.

Wykład odbędzie się 5 grudnia 2023, g. 12.00, Aula A, ul. Oleska 48, w ramach XXI Opolskiego Festiwalu Nauki

           Dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, pracuje nieprzerwanie jako nauczyciel akademicki od roku 2002, prowadząc m.in. seminaria licencjackie, magisterskie, doktoranckie, wykłady kursowe i monograficzne. Zorganizował 22 konferencje naukowe (w tym – trzy międzynarodowe), w których wzięli udział prelegenci reprezentujący różne pokolenia badaczy, również studenci i doktoranci.

Dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, prowadził badania naukowe w Londynie (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, 2001, 2003) i Paryżu (Maisons-Laffitte, Archiwum Instytutu Literackiego, w posiadaniu Stowarzyszenia Instytutu Literackiego „Kultura”, 2019) oraz na wielu polskich uczelniach.

Opublikował w latach 1998–2023 łącznie 267 prac: przed doktoratem – 36, po uzyskaniu stopnia doktora – 51, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego – 180, w tym 7 monografii naukowych; ostatnio opublikował: Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało (2021).  W roku 2021 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.