W dniu 10.06.2024 zajęcia i konsultacje dra Ryszarda Ziai odbędą się wyjątkowo na platformie Teams.