8 maja 2024 r. zajęcia i konsultacje dr M. Chyb-Winnickiej nie odbędą się. Terminy i sposoby odrobienia zajęć zostały ustalone ze studentami.