9 maja 2017 r. Uniwersytet Opolski odwiedziła bardzo liczna, trzynastoosobowa delegacja przedstawicieli świata nauki i biznesu z prowincji Fujian z Chińskiej Republiki Ludowej. Delegacji przewodniczył Dyrektor Generalny Departamentu Nauki i Technologii Prowincji Fujian, Pan Chen Qiuli, a w jej skład weszli między innymi Prof., Chen Liangwan, Dyrektor Centrum Kardiochirurgii z Medycznego Uniwersytetu Fujian oraz Prof. Lu Canzong, wiceprezes regionalnego oddziału Chińskiej Akademii Nauk.

Głównym punktem wizyty było podpisanie przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marka Masnyka, trójstronnej umowy o współpracy pomiędzy naszą uczelnią a Uniwersytetem Mindziang z Fuzhou oraz firmą COMVEE – specjalizującą się w produkcji oprogramowania medycznego. Dzięki umowie Uniwersytet włączył się do konsorcjum badawczego mającego na celu pozyskanie środków grantowych na rozwinięcie aplikacji monitorującej poziom cukru we krwi u diabetyków. W najbliższym czasie planowane jest też podpisanie szerszej umowy o współpracy akademickiej i dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Uniwersytetem Mingjiang z Fuzhou. Głównym koordynatorem wizyty a także projektu współpracy naukowo-dydaktycznej z uczelniami z Fujian jest dr Stankomir Nicieja z Instytutu Filologii Angielskiej UO.