W rzymskiej Stacji PAN

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W dniach 20-21 października 2016 roku w rzymskiej Stacji PAN odbyła się konferencja naukowa pod hasłem: La storia privata negli archivi italiani e vaticani. Lo stato di ricerca e le prospettive di studio (Historia prywatna w archiwach włoskich i watykańskich. Stan badań i ich perspektywy). Idea zorganizowania sympozjum była wspólną inicjatywą dyrektora Stacji prof. Piotra Salwy oraz dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu prof. Mirosława Lenarta.

W sympozjum ze strony polskiej wziął udział m.in. Naczelny Dyrektor Archiwum Państwowych dr Wojciech Wożniak, reprezentujących instytucję współorganizującą to spotkanie naukowe, który przedstawił system informacji o archiwaliach polskich w Polsce i za granicą (Archival information system in Poland and Polish archives abroad).

Wśród prelegentów znaleźli się dwaj przedstawiciele Archiwum Państwowego w Opolu: prof. Mirosław Lenart zwrócił uwagę na archiwalia dotyczące Polski i Polaków w zasobach archiwów padewskich (I „polonica” negli archivi patavini), a słuchacz studium doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego mgr Sławomir Marchel zaprezentował spuściznę polskiego dyplomaty Macieja Loreta, przechowywaną w zasobach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (The heritage of Maciej Loret in the collection of Zakład Narodowy im. Ossolińskich). Ponadto dyrektor Lenart zaprezentował projekty naukowe i wydawnicze archiwów państwowych pod nazwą: Archiwalne Źródła Tożsamości oraz Ocalona Pamięć Wspólnoty.