Rozum i Serce

Rozum i Serce

Forum Zawodowe jest platformą networkingową, umożliwiającą kontakt instytucji i firm związanych z różnymi segmentami rynku pracy ze studentami naszego wydziału. V Forum Zawodowe Wydziału Filologicznego chcielibyśmy zadedykować współpracy wydziału z instytucjami kultury. Forum odbędzie się 8.12.2016 w godz. 12.00-14.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius. Inicjatywa ta wpisuje się w porozumienie podpisane 14 listopada br. przez J. M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marka Masnyka oraz prezydenta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego o współpracy w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia i rozwoju kulturalnego środowiska akademickiego i kultury w mieście, zakłada działania, które mają dotyczyć m.in. współpracy w tworzeniu nowych kierunków studiów z zakresu kulturoznawstwa, organizacji staży i praktyk, a także działań promujących przedsięwzięcia na rzecz rozwoju kultury w mieście. Do pobrania: plakat-forum-zawodowe