Koniec ubiegłego roku był czasem teatru: warsztatów, przedstawień i prelekcji filmów dokumentalnych. 25 listopada odbyło się sympozjum z udziałem gości z całego świata. Jego celem było ożywienie pamięci o Jerzym Grotowskim, jednym z największych reformatorów teatru XX wieku, honorowym Obywatelu Opola, dyrektorze Teatru Laboratorium 13 Rzędów. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz Opolski Teatr Lalki i Aktora gościli grupy francuskich i ukraińskich artystów: Subpoetic International, paryski teatr zajmujący się prawami człowieka, oraz Laboratorium Teatralne Gershom prowadzone przez prof. Setha Baumrima. W Opolskim Teatrze Lalki i Aktora 2 i 3 grudnia można było obejrzeć przedstawienia z projektu „Teatr przeciw ksenofobii”, a 4 grudnia etiudę naszych studentów, która została wypracowana na warsztatach z artystami. Organizatorem przedsięwzięcia z ramienia UO była dr Agnieszka Wójtowicz z Katedry Teatru, Filmu i Nowych Mediów IPiK. Więcej na stronie: polonistyka.wfil.uni.opole.pl