19 stycznia  2017 studenci studiów trzeciego stopnia PhD Programme in English Language and Literature mieli okazję spotkać się profesorem Jerzym Jarniewiczem, który wykłada literaturę angielską na Uniwersytecie Łódzkim.  Jerzy Jarniewicz to znakomity poeta, krytyk literacki, oraz tłumacz. Jest członkiem zespołu redakcyjnego Literatury na Świecie, oraz Tygla Kultury; współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym  i Gazetą Wyborczą.   Profesor Jarniewicz jest autorem dwunastu książek krytycznoliterackich i eseistycznych, m.in. Larkin. Odsłuchiwanie wierszy (2006), Od pieśni do skowytu. Szkice o poetach amerykańskich (2008), Heaney. Wiersze pod dotyk (2012), Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim (2012), Podsłuchy i podglądy (2015) oraz „All You Need is Love:” Sceny z życia kontrkultury (2016). Opublikował trzynaście zbiorów wierszy, ostatnio Makijaż (2009), Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną (2011) i Woda na Marsie (2015). Przekładał Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Johna Banville’a, Raymonda Carvera, Edmunda White’ a, Dereka Walcotta, Charlesa Simica i wielu innych. Opracował także antologie Sześć poetek irlandzkich (2012) oraz Poetki z wysp (2015, z Magdą Heydel). Profesor Jarniewicz był współorganizatorem pierwszej w Europie Wschodniej międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej Beatlesom (Łódź 2008). Ponadto jest współredaktorem serii wydawniczej „Twarze kontrkultury”.  Za swoje zasługi dla kultury został odznaczony Medalem Gloria Artis.

Specjalnie dla naszych doktorantów profesor Jarniewicz przeprowadził bogato ilustrowany wykład na temat poezji konkretnej szkockiego autora Iana Hamiltona Finlaya i odpowiadał na pytania doktorantów dotyczące nie tylko twórczości Finlaya ale również swoich własnych prac, zwłaszcza jego polskich przekładów  literatury brytyjskiej.