Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich zajmujące się realizacją Programu Erasmus+ uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej rekrutacji na wyjazdy studenckie na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. (Rekrutacja dotyczy krajów Programu (KA103))

Rekrutacja potrwa od 23.03.2020 do 03.04.2020. 

W związku z aktualną sytuacją obecna rekrutacja przebiegać będzie w trochę innej formie niż dotychczas, aby umożliwić studentom wzięcie w niej udziału jednocześnie nie narażając nikogo na niepotrzebne niebezpieczeństwo.Wiemy, że przeprowadzenie rekrutacji może być utrudnione, natomiast ze względu na terminy nominacji w uczelniach partnerskich nie możemy zwlekać z jej ogłoszeniem.

Na naszej stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl zamieściliśmy dokładną instrukcję rekrutacji dla studentów w języku polskim oraz angielskim.

Studenci, aby wziąć udział w rekrutacji, muszą wypełnić wniosek wyjazdowy na studia/praktykę, wydrukować go, podpisać, a następnie przesłać jego skan mailem do Koordynatora Kierunku w celu jego akceptacji. Niektórzy studenci mogą nie mieć dostępu do drukarki/skanera, dlatego zamieściliśmy na stronie informację, że alternatywą jest wypełnienie wniosku elektronicznie, bez podpisu, a następnie przesłanie wniosku w formacie PDF Koordynatora Kierunku, ze swojego uniwersyteckiego adresu email. (będziemy akceptować takie wnioski).
Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+, jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).

Lista wszystkich uczelni, z którymi dana jednostka ma podpisane umowy znajduje się na stronie:  www.erasmusplus.uni.opole.pl

Wiemy, że sytuacja jest bezprecedensowa dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem (najlepiej mailowo).