Przewody doktorskie

Przewód doktorski mgr Agnieszki Klimas

indeksRecenzja prof. Joanna Ławnikowska-Koper

indeksRecenzja dr hab. Michał Skop

indeksStreszczenie w języku pol.

indeksStreszczenie w języku ang.

 

Przewód doktorski mgr Sylwii Stachurskiej

indeksRecenzja dr hab. Elżbieta Gajek

indeksRecenzja dr hab. Anna Turula, prof. UP

 

Przewód doktorski mgra Adama Okuna

indeksRecenzja prof. Krystyna Turek

indeksRecenzja II prof. R. Pośpiech

indeksStreszczenie

indeks Uchwała Adam Okun

 

Przewód doktorski mgr Anny Gnot

indeksRecenzja dr hab. Marcin Filipowicz

indeksRecenzja dr hab. Anna Gawacecka, prof. UAM

indeksStreszczenie

indeks Uchwała Anna Gnot

 

Przewód doktorski mgra Tomasza Pilcha

indeksRecenzja dr hab. Marek Paryż, prof. UW

indeksRecenzja dr hab. Mariusz Marszalski, prof. UWr

indeksStreszczenie

indeks Uchwała Tomasz Pilch

 

Przewód doktorski mgra Michała Molińskiego

indeksRecenzja prof. dr hab.Tadeusz Sławek

indeksRecenzja dr hab. W. Nowicki

indeksStreszczenie

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgr Weroniki Gałki

indeksRecenzja prof. dr hab. Maria Kłańska

indeksRecenzja dr hab. Daniel Pietrek, prof. UO

indeksStreszczenie

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgr Lidii Urbańczyk-Tulik

indeksRecenzja dr hab. Maria Ostasz, prof. UP

indeksRecenzja prof. Jolanta Ługowska

indeksStreszczenie

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgra Rafała Jurczyka

indeksRecenzja prof. dr hab. Rafał Molencki

indeksRecenzja dr hab. Bożena Rozwadowska

indeksStreszczenie w języku angielskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgr Niny Barłożek

indeksRecenzja prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker

indeksPoprawiona recenzja prof. zw. dr hab. Anna Michońska-Stadnik

indeksStreszczenie w języku angielskim

indeksStreszczenie w języku polskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgr Marzeny Miśków

indeksRecenzja prof. Haliny MIelickiej-Pawłowskiej

indeks Recenzja prof. Violetty Wróblewskiej

indeksAutoreferat w języku polskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgr Ewy Rusek

indeksRecenzja prof. G. Zarzyckiej

indeksRecenzja prof. A. Dunin-Dudkowskiej

indeksAutoreferat w języku polskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgr Aleksandry Maryniak

indeksRecenzja prof. Halina Chodkiewicz

indeksRecenzja dr hab. Joanna Nijakowska, prof. UŁ

indeksStreszczenie w języku angielskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgr Izabeli Kurpieli

indeksRecenzja dr hab. Małgorzata Kubisiak

indeksRecenzja prof. dr hab. Edward Białek

indeksAutoreferat w języku polskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgr Beaty Piecuch-Ożarskiej

indeksRecenzja dr hab. Jerzy Biniewicz, prof. UWr

indeksRecenzja prof. dr hab. Jerzy Pogonowski

indeksAutoreferat w języku polskim

indeksStreszczenie

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgra Daniela Borysowskiego

indeksRecenzja dr hab. H. Bartwicka, prof. UKW

indeksRecenzja dr hab. A. Pstyga, prof.UG

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgr Anny Wilk

indeksRecenzja prof. A. Woźniak

indeksRecenzja dr hab. I. Betko, prof. UWM

indeksAutoreferat w języku polskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

 

Przewód doktorski mgr Anny Kozioł

indeksRecenzja prof. H. Komorowskiej

indeksRecenzja prof. A. Michońskiej-Stadnik

 

Przewód doktorski mgr Barbary Górnickiej-Naszkiewicz

indeksRecenzja prof. M. Kalczyńskiej

indeksRecenzja prof. Z. Kłodnickiego

indeksAutoreferat w języku polskim

 

Przewód doktorski mgr Agnieszki Habrat

indeksRecenzja prof. Danuty Gabryś-Barker

indeksRecenzja prof. Hanny Komorowskiej

 

Przewód doktorski mgr Magdaleny Dąbrowskiej

indeksRecenzja prof. Brzozowskiej-Krajki A. UMCS

indeksRecenzja prof. Kosowskiej E. UŚ

 

Przewód doktorski mgr Anny Rewiś-Łętkowskiej

indeksRecenzja prof. A. Głaz

indeksRecenzja dr hab. M. Karpiński

indeksAutoreferat w języku polskim

 

Przewód doktorski mgr Barbary Braid

indeksRecenzja prof. A. Setecka UAM

indeksRecenzja prof. Z. Kolbuszewska KUL

indeksAutoreferat w języku polskim

 

Przewód doktorki mgr Darii Pernal

indeksRecenzja dr hab. E. Flis-Czerniak

indeksRecenzja prof. dr hab. A. Mazur

indeksAutoreferat w języku polskim

 

Przewód doktorski mgra Tomasza Gadziny

indeksRecenzja dr hab. A. Branach-Kallas

indeksRecenzja dr hab. P. Marcinkiewicz

indeksAutoreferat w języku polskim

 

Przewód doktorski mgr Karoliny Jamróg

indeksRecenzja dr hab. J. Fabiszak

indeksRecenzja dr hab. A. Branach-Kallas

indeksAutoreferat w języku polskim

 

Przewód doktorski mgr Aleksandry Lubczyńskiej

indeksRecenzja prof. dr hab. E. Kębłowska-Ławniczak

indeksRecenzja prof. dr hab. W. Kalaga

indeksAutoreferat w języku polskim

 

Przewód doktorski mgr Agaty Haas

indeksRecenzja dr hab. J. Migdał

indeksRecenzja dr hab. M. Siuciak, prof. UŚ

indeksAutoreferat w języku polskim

 

Przewód doktorski mgra Tomasza Bugaja

indeksRecenzja prof. dra hab. K. Bilińskiego

indeksRecenzja dr hab.T. Smolińskiej, prof. UO

indeksAutoreferat w języku polskim