Przewody doktorskie

Przewód doktorski mgr Weroniki Gałki

indeksRecenzja prof. dr hab. Maria Kłańska

indeksRecenzja dr hab. Daniel Pietrek, prof. UO

indeksStreszczenie

indeksUchwała o nadaniu stopnia

Przewód doktorski mgr Lidii Urbańczyk-Tulik

indeksRecenzja dr hab. Maria Ostasz, prof. UP

indeksRecenzja prof. Jolanta Ługowska

indeksStreszczenie

indeksUchwała o nadaniu stopnia

Przewód doktorski mgra Rafała Jurczyka

indeksRecenzja prof. dr hab. Rafał Molencki

indeksRecenzja dr hab. Bożena Rozwadowska

indeksStreszczenie w języku angielskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

Przewód doktorski mgr Niny Barłożek

indeksRecenzja prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker

indeksPoprawiona recenzja prof. zw. dr hab. Anna Michońska-Stadnik

indeksStreszczenie w języku angielskim

indeksStreszczenie w języku polskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

Przewód doktorski mgr Marzeny Miśków

indeksRecenzja prof. Haliny MIelickiej-Pawłowskiej

indeks Recenzja prof. Violetty Wróblewskiej

indeksAutoreferat w języku polskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

Przewód doktorski mgr Ewy Rusek

indeksRecenzja prof. G. Zarzyckiej

indeksRecenzja prof. A. Dunin-Dudkowskiej

indeksAutoreferat w języku polskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

Przewód doktorski mgr Aleksandry Maryniak

indeksRecenzja prof. Halina Chodkiewicz

indeksRecenzja dr hab. Joanna Nijakowska, prof. UŁ

indeksStreszczenie w języku angielskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

Przewód doktorski mgr Izabeli Kurpieli

indeksRecenzja dr hab. Małgorzata Kubisiak

indeksRecenzja prof. dr hab. Edward Białek

indeksAutoreferat w języku polskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

Przewód doktorski mgr Beaty Piecuch-Ożarskiej

indeksRecenzja dr hab. Jerzy Biniewicz, prof. UWr

indeksRecenzja prof. dr hab. Jerzy Pogonowski

indeksAutoreferat w języku polskim

indeksStreszczenie

indeksUchwała o nadaniu stopnia

Przewód doktorski mgra Daniela Borysowskiego

indeksRecenzja dr hab. H. Bartwicka, prof. UKW

indeksRecenzja dr hab. A. Pstyga, prof.UG

indeksUchwała o nadaniu stopnia

Przewód doktorski mgr Anny Wilk

indeksRecenzja prof. A. Woźniak

indeksRecenzja dr hab. I. Betko, prof. UWM

indeksAutoreferat w języku polskim

indeksUchwała o nadaniu stopnia

Przewód doktorski mgr Anny Kozioł

indeksRecenzja prof. H. Komorowskiej

indeksRecenzja prof. A. Michońskiej-Stadnik

Przewód doktorski mgr Barbary Górnickiej-Naszkiewicz

indeksRecenzja prof. M. Kalczyńskiej

indeksRecenzja prof. Z. Kłodnickiego

indeksAutoreferat w języku polskim

Przewód doktorski mgr Agnieszki Habrat

indeksRecenzja prof. Danuty Gabryś-Barker

indeksRecenzja prof. Hanny Komorowskiej

Przewód doktorski mgr Magdaleny Dąbrowskiej

indeksRecenzja prof. Brzozowskiej-Krajki A. UMCS

indeksRecenzja prof. Kosowskiej E. UŚ

Przewód doktorski mgr Anny Rewiś-Łętkowskiej

indeksRecenzja prof. A. Głaz

indeksRecenzja dr hab. M. Karpiński

indeksAutoreferat w języku polskim

Przewód doktorski mgr Barbary Braid

indeksRecenzja prof. A. Setecka UAM

indeksRecenzja prof. Z. Kolbuszewska KUL

indeksAutoreferat w języku polskim

Przewód doktorki mgr Darii Pernal

indeksRecenzja dr hab. E. Flis-Czerniak

indeksRecenzja prof. dr hab. A. Mazur

indeksAutoreferat w języku polskim

Przewód doktorski mgra Tomasza Gadziny

indeksRecenzja dr hab. A. Branach-Kallas

indeksRecenzja dr hab. P. Marcinkiewicz

indeksAutoreferat w języku polskim

Przewód doktorski mgr Karoliny Jamróg

indeksRecenzja dr hab. J. Fabiszak

indeksRecenzja dr hab. A. Branach-Kallas

indeksAutoreferat w języku polskim

Przewód doktorski mgr Aleksandry Lubczyńskiej

indeksRecenzja prof. dr hab. E. Kębłowska-Ławniczak

indeksRecenzja prof. dr hab. W. Kalaga

indeksAutoreferat w języku polskim

Przewód doktorski mgr Agaty Haas

indeksRecenzja dr hab. J. Migdał

indeksRecenzja dr hab. M. Siuciak, prof. UŚ

indeksAutoreferat w języku polskim

Przewód doktorski mgra Tomasza Bugaja

indeksRecenzja prof. dra hab. K. Bilińskiego

indeksRecenzja dr hab.T. Smolińskiej, prof. UO

indeksAutoreferat w języku polskim